Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Polisïau a Strategaethau
 

Strategaeth Gwastraff Trefol

Rhoi biniau gwastraff allan – tasg rydym i gyd yn ei gwneud pob wythnos, ond efallai heb feddwl llawer am y canlyniadau. Beth sydd yn digwydd i’r gwastraff oedd yn ein biniau ?

Yng Nghymru, mae tua 80% o’r gwastraff mae cynghorau yn ei gasglu o gartrefi yn cael  ei waredu mewn safleoedd tirlenwi. Mae hynny yn gallu arwain at broblemau amgylcheddol fel cynhesu bydeang, ac yn golygu ein bod yn taflu deunyddiau sydd o werth. Hefyd, rydym yn rhedeg allan o le ar gyfer safleoedd tirlenwi gwastraff.

Mae’n rhaid i ni ddechrau edrych ar wastraff mewn ffordd wahanol, ac mae llawer ohonom yng Ngwynedd wedi cymryd camau i ailgylchu papur, caniau, gwydr a thecstilau, a hefyd i wneud compost. Er bod cynnydd da wedi bod mewn ailgylchu a chompostio yng Ngwynedd, mae gennym lawer iawn mwy o waith i’w wneud i gyrraedd targedau heriol iawn i’r dyfodol. Mae Cyngor Gwynedd wedi cynhyrchu strategaeth ddrafft ar gyfer rheoli gwastraff trefol, sydd yn cynnig ffordd i wella ar ein trefniadau i ymdrin a gwastraff, ac i gyrraedd targedau i’r dyfodol.

Gan na fydd pawb angen yr un lefel o fanylder am y strategaeth ddrafft, gallwch ddewis un o’r dogfennau canlynol i gael yr wybodaeth y mae arnoch ei hangen:


Atodiadau

Cyflwyniad i'r Strategaeth Ddrafftpdf (pdf, 27k)
 
 
Crynodeb o'r Strategaeth Ddrafft, sydd yn 16 tudalen o hydpdf (pdf, 147k)
 
 
Y Strategaeth Ddrafft Lawn (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 439k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 1 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 180k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 2 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 404k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 3 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 195k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 4 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 258k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 5 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 448k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 6 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 800k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 7 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 269k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 8 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 258k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 9 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 277k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 10 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 189k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 11 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 260k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 12 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 94k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 13 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 134k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 14 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 364k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 15 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 102k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 16 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 93k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 17 (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 474k)
 
 
Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Glossary (yn Saesneg yn unig)pdf (pdf, 149k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 25/05/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]