Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Polisïau a Strategaethau
 

Strategaeth Tai Gwag Gwynedd 2009-2012

Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i leihau nifer o eiddo gwag yng Ngwynedd, mae Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid wedi datblygu Strategaeth Tai Gwag Gwynedd 2009-2012.

Cliciwch ar yr atodiad ar waelod y dudalen hon er mwyn weld copi o Strategaeth Tai Gwag Gwynedd 2009-2012.

Cafodd y strategaeth ei mabwysiadu fel dogfen weithredol yn Hydref 2009.

Bydd y strategaeth yn cynnig cefnogaeth, gwybodaeth ac arweiniad er mwyn helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd ac er mwyn mynd i’r afael gyda’r problemau a gysylltir yn aml gyda thai gwag hir dymor.

Mae’r Strategaeth Tai Gwag yn is-strategaeth sy’n gorwedd o dan brif Strategaeth Tai Lleol Gwynedd (2009-2012)  a bydd yn cyfrannu tuag at weledigaeth hirdymor [hyd at 2021] ar gyfer tai yng Ngwynedd sef yr angen i wella cyflenwad, ansawdd, fforddiadwyedd ac addasrwydd y stoc tai.

Hefyd wedi ei atodi ar waelod y dudalen hon mae Llyfryn Menter Tai Gwag Gwynedd.   

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01758 704 127 neu TaiGwag@gwynedd.gov.uk.


Atodiadau

Strategaeth Tai Gwag Gwynedd 2009-2012pdf (pdf, 555k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/06/2014
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]