Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Polisïau a Strategaethau
 

Strategaeth Arbedion 2010 – 2013

Yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 10 Rhagfyr, 2009 cafodd Strategaeth Arbedion gynhwysfawr ar gyfer y cyfnod 2010/11 - 2012/13 ei mabwysiadu gan gynghorwyr Cyngor Gwynedd. Gellir darllen y Strategaeth yn ei chyfanrwydd drwy edrych ar Eitem 10 cyfarfod y Cyngor llawn 10 Rhagfyr 2009

Bydd y lleiafswm o £16 miliwn o arbedion yn dod o’r ffynonellau canlynol:

  • arbedion effeithlonrwydd - cyflawni yr un faint gyda llai o arian (74%)
  • creu incwm ychwanegol (10%)
  • torri gwasanaethau (16%)

Mae’r Strategaeth Arbedion yn cynnwys:

  • cynlluniau a fydd yn cael eu gweithredu ar unwaith
  • cynlluniau a fydd yn cael eu gweithredu, ond y bydd y cynlluniau terfynol yn dychwelyd i Fwrdd y Cyngor i’w cymeradwyo
  • cynlluniau a ystyrir yn annerbyniol yn eu ffurf bresennol, ond y bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn ystod 2010/11 er mwyn ystyried yr opsiynau gwahanol - er enghraifft arbedion posib fyddai yn effeithio ar doiledau cyhoeddus, goleuadau stryd a chanolfannau hamdden
  • cynlluniau na fydd yn cael eu gweithredu y tro hwn.

O ganlyniad i’r farn sydd wedi ei mynegi gan gynghorwyr a gan y cyhoedd, mae cyllideb y gwasanaeth addysg a gwasanaethau cymdeithasol wedi eu trin fel achosion arbennig ac wedi eu gwarchod cymaint â phosib. O ganlyniad, bydd cyfran yr arbedion a fydd yn cael eu gwireddu gan ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol yn sylweddol is o’u cymharu ag 11 gwasanaeth arall y Cyngor.

Drwy fabwysiadu’r strategaeth hon, mae Cynghorwyr wedi rhoi fframwaith strategol clir mewn lle a fydd yn galluogi’r Cyngor i leihau unrhyw effaith posib ar wasanaethau rheng flaen.

Gellir darllen y Strategaeth yn ei chyfanrwydd drwy edrych ar Eitem 10 cyfarfod y Cyngor llawn 10 Rhagfyr 2009Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 11/01/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]