Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref
 

Hygyrchedd

Mae nifer o declynnau ar gael ar y wefan i'w gwneud yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr.

 

Newid maint testun
Gallwch ddewis darllen y wefan mewn un o dri gwahanol faint o destun drwy glicio ar un o'r dair llythyren 'A' ar ochr chwith y wefan, uwchben y botwm 'Cartref'.

Gallwch hefyd newid maint testun drwy ddefnyddio eich porwr:

Internet Explorer: Dewis View > Text Size > maint o'ch dewis
Mozilla Firefox Cymraeg: Dewis Golwg > Chwyddo > Chwyddo Mewn / Chwyddo Allan
Mozilla Firefox: Dewis View > Zoom > Zoom In / Zoom Out 
Opera: Dewis View > Zoom > zoom o'ch dewis

 

Cyferbyniad
Os ydych yn cael trafferth darllen testun y wefan oherwydd lliw'r testun, gallwch ddewis rhwng tair lefel cyferbyniad drwy glicio ar un o'r dair llythyren 'A' ger y gair 'Cyferbyniad' sydd ar ochr chwith y wefan (uwchben y botwm 'Cartref'). I newid yn ôl i'r lliw testun goleuach cliciwch ar y llythyren 'A' gyntaf o'r tair. 


Cysylltau sgipio

Er budd defnyddwyr sydd ddim yn defnyddio llygoden gyda'r cyfrifiadur, mae cysylltau sgipio ar y safle sydd yn eich cynorthwyo i symud o amgylch y safle.  Defnyddiwch y botwm 'tab' i symud o un cyswllt i un arall, ac yna defnyddiwch y botwm 'enter' er mwyn dilyn y cyswllt.

Os yw Javascript wedi ei alluogi ar eich porwr, ni fyddwch yn gallu gweld y cysylltau sgipio pan ewch ar dudalen am y tro cyntaf.  Er mwyn gweld y cysylltau sgipio, ewch i'r dudalen a phwyso’r botwm 'tab' yn syth.  Wedi i chi wneud hyn bydd y cysylltau sgipio yn ymddangos ar frig ac ar waelod y dudalen.

Os nad yw Javascript wedi ei alluogi yn eich porwr, bydd cysylltau sgipio yn ymddangos ar frig ac ar waelod y dudalen.  Cliciwch ar y botwm 'tab' i ddechrau pori drwy'r cysylltau sgipio
 

Allweddi mynediad
Gallwch ddefnyddio allweddi mynediad os nad ydych yn dymuno defnyddio llygoden i bori drwy rai rhannau o'r wefan. Dim ond Netscape 6 ac uwch ac Internet Explorer 4 ac uwch sy'n cefnogi allweddi mynediad.

I ddefnyddio'r dechneg hon, dilynwch y camau isod:

i) Pwyswch a dal y botwm Alt (dylai defnyddwyr Macintosh bwyso Ctrl yn hytrach nag Alt).
ii) Pwyswch rif y dudalen o ddiddordeb - cyfeiriwch at y rhestr isod o allweddi mynediad. Dylech ddefnyddio y rhifau sydd uwchben y llythrennau (yn hytrach na'r rhifau ar yr ochr dde) ar eich bysellfwrdd.
iii) Pwyswch Return.

Allweddi mynediad gwynedd.gov.uk

0 – Manylion Allweddi Mynediad
1 – Tudalen Gartref
2 – Prif Ddewislen
3 – Map y safle
4 – Chwilio
5 – Cysylltu â ni
6 – Cymorth
7 – A - Y
8 – Telerau ac Amodau
9 – Preifatrwydd a Chwcis

 

Testun yn unig
Gallwch bori drwy fersiwn testun yn unig o'r wefan drwy ddewis Testun yn unig ar ragdudalen y safle neu drwy ddewis y cyswllt testun yn unig yma.

 

Safonau gwe a hygyrchedd
Mae gwefan Cyngor Gwynedd yn defnyddio cod XHTML a steiliau CSS dilys.
Rydym yn anelu i gydymffurfio â safonau hygyrchedd WAI-AA, ac mae'r rhan fwyaf o'n tudalennau yn cyrraedd y safon hwn.

 

Rydym yn croesawu eich sylwadau ynghylch pa mor hwylus yw'r wefan i'w defnyddio. Gallwch anfon eich sylwadau atom drwy e-bostio gwefeistr@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/09/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]