Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Mawrth

Tudalennau(5) : << 1 2 3 4 5 >>

Neges plant ysgol o Lŷn i berchnogion cŵn

26/3/2012
Mae disgyblion ysgol o Benrhyn Llŷn wedi bod yn gweithio efo Tîm Trefi Taclus Cyngor Gwynedd i gynhyrchu arwyddion lliwgar sy’n tynnu sylw at broblem baw cŵn yn eu cymuned. Mae plant o Ysgol Foel ......
 

Addysgu plant Gwynedd drwy adloniant

22/3/2012
Yn ystod mis Mawrth eleni, bu sioe lwyddiannus a gynhyrchwyd gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd ‘Spyd ar y Soffa’ ar daith o amgylch rhai o ysgolion cynradd y sir.
 

Siarter Iaith Gwynedd yn mynd o nerth i nerth

22/3/2012
Mae ymgais Cyngor Gwynedd a Hunaniaith i hybu defnydd addysgol a chymdeithasol o’r iaith Gymraeg yn ysgolion cynradd y sir yn parhau i gryfhau.
 

Cymorth ar-lein i chwilio am gartref

21/3/2012
Mae gwefan newydd wedi ei lansio sy’n cynnig help a chyngor i bobl leol sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i rywle addas i fyw.
 

Cynlluniau amgylcheddol cadarnhaol ar draws y gogledd

20/3/2012
Mae cynghorau lleol ar draws gogledd Cymru wedi gweithio gyda’i gilydd ar ddau gynllun traws-ffiniol sy’n anelu at leihau graffiti a sicrhau fod gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn cael eu gwarchod ......
 

Edrych ymlaen at daith y Fflam Olympaidd trwy Wynedd

19/3/2012
Mae’r trefniadau ar gyfer taith y Fflam Olympaidd trwy ddeg o drefi a phentrefi Gwynedd ddiwedd mis Mai wedi cael eu cadarnhau’n swyddogol.
 

Darlith “Byd a Bywyd” yr enwog Caradog Prichard

16/3/2012
Bydd yr awdur, golygydd a hanesydd adnabyddus o Ddyffryn Ogwen, Dr John Elwyn Hughes yn traddodi’r ddarlith "Byd a Bywyd Caradog Pritchard" yn Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy.
 

Dewch i Goed Mawr am arweiniad ar anifeiliaid anwes

16/3/2012
Mae perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu gwahodd i ddiwrnod agored sydd wedi ei drefnu gan Gyngor Gwynedd i annog pobl i fod yn gyfrifol gyda'u hanifeiliaid.
 

Cadarnhau cynllun tai gofal ychwanegol ym Mangor

15/3/2012
Mae cynllun gan Gyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru i fuddsoddi £4.8 miliwn mewn gofal i bobl hŷn yn ardal Bangor wedi cael ei gadarnhau.
 

Gwynedd yn cynnig gwasanaeth newydd i bobl hŷn

15/3/2012
Mae gwaith ar fin cael ei gwblhau ar wasanaeth newydd ym Mhenygroes a fydd yn cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol i bobl hŷn Gwynedd.
 
Tudalennau(5) : << 1 2 3 4 5 >>

Diweddarwyd: 21/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]