Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Rhagfyr
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Rhagfyr |
 

Rhagfyr

Tudalennau(3) : << 1 2 3

Cynllun Chwarae Creadigol yn llwyddiant

8/12/2011
Yn dilyn llwyddiant Cynllun Chwarae Creadigol Cyngor Gwynedd dros yr haf, mae’r cynllun yn cael ei redeg eto yn y cyfnod hwn sy’n arwain at y Nadolig.
 

Newyddion gwych i siopwyr Nadolig yng Ngwynedd

8/12/2011
Fel rhan o’u hymgyrch i fynd i’r afael â’r dirwasgiad economaidd mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion i gydnabod manteision siopa’n lleol. Mae’r Cyngor yn cynnig cymhelliant ychwanegol drwy ......
 

Adolygiad gwasanaeth llyfrgell deithiol 2011/2012

6/12/2011
Mae Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Cyngor Gwynedd yn holi defnyddwyr am eu barn ar newidiadau posib i’r amserlen ac arosfannau y gwasanaethau llyfrgell deithiol.
 

Buddsoddiad o £36 miliwn ar gyfer ysgolion Gwynedd

6/12/2011
Mae cynlluniau ad-drefnu ysgolion Cyngor Gwynedd wedi cael hwb yn dilyn cadarnhad y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £18 miliwn o’i chronfa Ysgolion 21ain Ganrif at gost gwahanol gynlluniau ar ......
 

Dweud cyfrolau am gymorth i ofalwyr

6/12/2011
Bydd llawer ohonom yn gyfrifol am ofalu am bartner, perthynas neu gyfaill rhyw dro yn ystod ein bywydau. Mae’n gallu bod yn brofiad gwerth chweil ond hefyd yn gyfnod anodd a blinderus.
 

Gwaith £3.5 miliwn o adfywio Bangor yn siapio

6/12/2011
Mae gwelliannau sylweddol i ganol dinas Bangor yn bwrw ymlaen yn dda, gyda gwaith yn ardal tŵr y cloc yn tynnu at y terfyn.
 

Ystyried dod yn gynghorydd Gwynedd?

6/12/2011
Gydag etholiadau’r Cyngor nesaf yn cael eu cynnal ym mis Mai 2012, dyma’r amser i ystyried os ydych eisiau sefyll fel ymgeisydd i gynrychioli eich cymuned leol.
 

Cofiwch – parcio am ddim yng Ngwynedd

5/12/2011
Bydd cyfnod o barcio rhad ac am ddim ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd yn dechrau wythnos nesaf.
 

Glanhau cymunedol yn ysbrydoli’r ifanc yn Nyffryn Nantlle

5/12/2011
Mae gweithwyr Cyngor Gwynedd wrthi’n brysur yn paratoi i gwblhau gwaith “blitz” blynyddol yng nghymunedau ar draws y sir am y bumed flwyddyn yn olynol. Mae’r broses o adnabod a dechrau ar y gwaith ......
 

Pum cymuned i arwain y ffordd yng Ngwynedd wledig

5/12/2011
Mae pump o gymunedau Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau i dderbyn cymorth drwy’r prosiect Cymunedau Cynaliadwy er mwyn datblygu mentrau cymunedol a fydd yn sicrhau gwasanaethau a ......
 
Tudalennau(3) : << 1 2 3

Diweddarwyd: 24/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]