Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Tachwedd
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Tachwedd |
 

Tachwedd

Tudalennau(4) : << 1 2 3 4 >>

Arddangosfa a gwerthiant yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

24/11/2010
Cynhelir arddangosfa sy’n mynd at galon celfyddyd, prydferthwch a gwerth llyfrau yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor hyd 15 Ionawr, 2011.
 

Cyngor Gwynedd yn buddsoddi mewn gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn

24/11/2010
Mae’n rhaid i wasanaethau gofal yng Ngwynedd newid er mwyn sicrhau fod pobl hŷn yn derbyn y gefnogaeth maent ei angen ac os ydyw Cyngor Gwynedd i barhau i ddarparu gwasanaeth gofal effeithiol yn y ......
 

Cyngor Gwynedd yn taclo tipio ym Mhwllheli

24/11/2010
Mae Cyngor Gwynedd wedi gwella ac uwchraddio’r safle banciau ailgylchu ar Gei'r Gogledd, Pwllheli, yn dilyn cais gan Gyngor Tref Pwllheli.
 

Gofal pob cam o’r ffordd i ddisgyblion Gwynedd

24/11/2010
Mae cynllun gan Gyngor Gwynedd yn anelu at helpu i sicrhau diogelwch plant wrth iddynt fynd ar gefn beics.
 

Gweithio gyda’n gilydd i ddileu trais yn erbyn merched

22/11/2010
Unwaith eto eleni bydd aelodau Fforwm Trais yn y Cartref Gwynedd yn cymryd rhan mewn ymgyrch ryngwladol i frwydro yn erbyn trais yn y cartref sef Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn Erbyn Merched.
 

Pobl Ein Dinas: Y ffordd mae pobl ifanc Bangor yn ei gweld hi

19/11/2010
Yn ddiweddar penodwyd yr artist Catrin Williams i arwain cynllun celf gymunedol ‘Pobl Ein Dinas’, prosiect ar y cyd rhwng&nbsp; Rhaglen Pontio, Prifysgol Bangor a Fforwm Celfyddydau Gwynedd. ......
 

Gwaith uwchraddio Pont Briwet

18/11/2010
Mae cynlluniau ar y gweill i uwchraddio Pont Briwet ger Penrhyndeudraeth.
 

Marchnad Cynnyrch Lleol ym Mhorthmadog

18/11/2010
Fel rhan o weithgareddau Llwyddo yng Ngwynedd&nbsp; (sef yr enw ar gynlluniau Datblygu Gwledig y sir) bydd marchnad gynnyrch lleol yn cael ei chynnal yn Y Ganolfan, Porthmadog ar 11 ......
 

Ailstrwythuro rhwydwaith canolfannau croeso'r Cyngor

17/11/2010
Yn y dyfodol bydd pobl sy'n ymweld â Gwynedd yn fwyfwy tebygol o fod eisiau cael mynediad hawdd i wybodaeth dwristiaeth ynglŷn â chyrchfannau gwyliau ac atyniadau posib gan ddefnyddio dyfeisiau ......
 

Cynhadledd yn edrych ar wasanaethau pobl hŷn

15/11/2010
Mae cynhadledd am yr angen i newid gwasanaethau gofal pobl hŷn yng Ngwynedd mewn ymateb i ddymuniad pobl hŷn eu hunain yn ogystal â’r sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor dros y blynyddoedd nesaf ......
 
Tudalennau(4) : << 1 2 3 4 >>

Diweddarwyd: 22/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]