Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Gorffennaf
 

Gorffennaf

Tudalennau(3) : << 1 2 3

Hwb adfywio i Stryd Fawr Bangor – dweud eich dweud

8/7/2009
Bydd cynlluniau i drawsnewid canol y ddinas ac adfywio Stryd Fawr Bangor o’r Gadeirlan i Stryd y Deon i’w gweld mewn arddangosfa yn y ddinas o ddydd Mercher, 15 Gorffennaf.
 

Awydd torchi llewys a chwrdd â Llychlynnwr neu Farchog canoloesol?

6/7/2009
Er mwyn dathlu Gŵyl Archaeoleg Prydain, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor wedi trefnu diwrnod o weithgareddau a digwyddiadau archeolegol yn yr ardd yno ar ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf rhwng 11am ......
 

Llyfrgell i’r 21ain Ganrif – Ail-agor Llyfrgell Abermaw

6/7/2009
Yn dilyn gwaith uwchraddio gwerth £135,000, mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Dafydd Elis Thomas AC wedi ail-agor Llyfrgell Abermaw ar ei newydd wedd.
 

Newidiadau i Wasanaeth Cofrestru’r Cyngor

3/7/2009
Mae Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd yn gyfrifol am gofrestru holl enedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sy’n digwydd yng Ngwynedd yn unol â gofynion y deddfau cofrestru.
 

Dynes o Fangor yn euog o dwyll budd-daliadau

1/7/2009
Mae ynadon a oedd yn eistedd yn Llys Caernarfon ar ddydd Mercher, 24 Mehefin 2009 wedi canfod Rosalin Ann Williams, o Fangor, yn euog o dwyll budd-daliadau.
 

Gwobrau lu am luniau o Lŷn

1/7/2009
Does dim dwywiath fod Penrhyn Llŷn yn un o ardaloedd harddaf yn y Deyrnas Unedig a gallai llun sy'n crisialu hyfrydwch y tirlun lleol sicrhau gwobrau i chi mewn dwy gystadleuaeth bwysig.
 

Taclo tlodi tanwydd - Cyngor Gwynedd Yma i Helpu

1/7/2009
Mae cyfle i drigolion tai preifat yn Y Felinheli ac ardal ward Menai yng Nghaernarfon fanteisio ar gynllun arloesol sy'n anelu at wella effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi. Bydd hyn yn galluogi'r ......
 
Tudalennau(3) : << 1 2 3

Diweddarwyd: 25/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]