Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Gorffennaf
 

Gorffennaf

Tudalennau(3) : << 1 2 3 >>

Cyngor Gwynedd yn mynd i’r afael a phroblemau amgylcheddol

24/7/2009
Yn ystod misoedd diweddar mae trefi a phentrefi ledled Gwynedd wedi cael sgwrfa dda gan Gangiau Cymunedol Cyngor Gwynedd, drwy wneud y tasgau bychan ond pwysig hynny all wneud gwahaniaeth mawr yn ......
 

Cyngor Gwynedd yn mynd i’r afael a phroblemau amgylcheddol yn Arfon

24/7/2009
Yn ystod misoedd diweddar mae trefi a phentrefi ledled Gwynedd wedi cael sgwrfa dda gan Gangiau Cymunedol Cyngor Gwynedd, drwy wneud y tasgau bychan ond pwysig hynny all wneud gwahaniaeth mawr yn ......
 

Cyngor Gwynedd yn mynd i’r afael a phroblemau amgylcheddol yn Nwyfor

24/7/2009
Yn ystod misoedd diweddar mae trefi a phentrefi ledled Gwynedd wedi cael sgwrfa dda gan Gangiau Cymunedol Cyngor Gwynedd, drwy wneud y tasgau bychan ond pwysig hynny all wneud gwahaniaeth mawr yn ......
 

Rhoi Cymorth i fusnesau yng nghefn gwlad Gwynedd i Lwyddo

23/7/2009
Os ydych yn rhedeg busnes mewn ardal wledig o Wynedd, gall menter gyffrous newydd o’r enw Llwyddo yng Ngwynedd ddarparu hwb pwysig yn ystod yr amseroedd anodd sydd ohoni.
 

Seren Aur i Ysgolion Gwyrdd Gwynedd

20/7/2009
Mae ysgolion Gwynedd yn arwain y gad ar yr agenda werdd fel rhan o gynllun arloesol i warchod yr amgylchedd yn lleol ac yn fyd-eang.
 

Pwll nofio Harlech - Bwrdd y Cyngor yn Cefnogi Ymddiriedolaeth Leol

14/7/2009
Ar 14 Gorffennaf 2009 fe&nbsp;wnaeth&nbsp;Bwrdd Cyngor Gwynedd gefnogi menter leol i drosglwyddo perchnogaeth Pwll Nofio Harlech i Ymddiriedolaeth Nofio Harlech.&nbsp;Bydd yr ......
 

Plant Llanrug yn helpu gyda phrosiect cymunedol lleol

13/7/2009
Mae plant dosbarth meithrin Ysgol Llanrug wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect cymunedol yn yr ardal, wrth iddynt helpu i blannu blodau yn stad tai gwarchod, Hafan Elan yn y pentref.
 

Llwyddo yng Ngwynedd – Gweinidog yn cael blâs o gynnyrch lleol

9/7/2009
Mae Gweinidog Llywodraeth y Cynulliad dros Faterion Gwledig wedi bod yn dysgu mwy am raglen datblygu gwledig sy’n ceisio annog ysbryd o fentergarwch yng Ngwynedd wledig.
 

Annog pobl hŷn i fynnu eu hawliau

8/7/2009
Bydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal ym Mhorthmadog a fydd yn ceisio annog pobl hŷn Gwynedd i wneud y mwyaf o’u hawliau a sicrhau eu bod yn hawlio’r arian y mae ganddynt hawl i’w dderbyn.
 

Dewch i Gerdded Cymru - Cyngor Gwynedd yn Cymryd Camau Pwysig

8/7/2009
Gyda grwpiau cerdded llwyddiannus eisoes yn camu ymlaen yn Nolgellau, y Bala, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog, Abermaw, Penygroes a Phwllheli, mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau arian i gyflogi dau ......
 
Tudalennau(3) : << 1 2 3 >>

Diweddarwyd: 25/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]