Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Ymlusgiaid

(e.e. Neidr)

  • Croen cennog sych sydd gan ymlusgiaid a defnyddiant eu hysgyfaint i anadlu.
  • Maent yn byw ar y tir ond gall rai ohonynt nofio men dwr hefyd.
  • Yn wahanol i amffibiaid, mae ymlusgiad yn dodwy eu hwyau ar y tir.
  • Maent yn anifeiliaid 'gwaed oer' fel pysgod.
Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]