Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Coed Collddail...

Ywen
Ywen gan John Whitehead

Mae'r adar a geir yma yn bwyta pryfed, hadau a ffrwythau: y Titw Tomos Las, y Dringwr Bach, Delor y Cnau, y Gnocell Werdd, Ysgrech y Coed, y Bioden, y Gwybedog Brith, Telor yr Helyg, y Siff-saff a Telor y Coed.

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]