Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Cynefin

Cynefin Glynllifon
Cynefin Glynllifon

Mae’r Parc yn gynefin i sawl math o fywyd gwyllt gan gynnwys dyfrgwn, moch daear, llwynogod, a sawl gwahanol fath o adar, e.e. crëyr glas, cnocell y coed a throchwyr. Yma hefyd, ceir y casgliad mwyaf yn Ewrop o’r ystlum bedol leiaf, a cheir thua 600 o’r ystlumod yma yn clwydo yn y plasty.

 

 

 

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]