Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Yr Afon...

Yr Afon yng Nglynllifon
Yr Afon yng Nglynllifon gan John Whitehead

Mae sawl rhywogaeth o adar yn dod i'r afon i yfed dwr ac i olchi'u plu. Ond mae rhai yn dibynnu ar yr afon am bryfed, pysgod, llyswennod ac infertebratau bach fel bwyd: y Crëyr, y Siglen Lwyd, y trochwr, hwyaid gwyllt, glas y dorlan a gwenoliaid.

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]