Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Amffibiaid

Llyffant
Llyffant

(e.e. Llyffant)

  • Croen llaith a meddal sydd gan amffibiaid ac maent yn anifeiliaid 'gwaed oer'.
  • Byddent yn dodwy eu hwyau mewn dwr, pan fydd yr wyau yn deori daw penbyliaid allan ohonynt.
  • Mae gan benabyliad dagellau i anadlu o dan ddwr ond wrth iddynt dyfu mae'r tagellau'n troi'n ysgyfaint.
  • Mae amffibiaid sydd wedi tyfu'n llawn yn treulio eu hamser ar y tir ac yn y dŵr.
  • Mae ganddynt 4 coes i symud o gwmpas.
Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]