Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Pysgod

(e.e. Brithyll)

  • Mae pysgod yn byw mewn moroedd, pyllau neu afonydd ac mae ganddynt ennau dros eu cyrff sydd yn eu helpu i nofio.
  • Anadlant o dan ddwr drwy ddefnyddio eu tagellau.
  • Mae pysgod yn anifeiliaid 'gwaed oer', hynny yw mae tymheredd eu corff yn dros yn debyg iawn i dymheredd eu hamgylchedd.
Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]