Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Rydych chi yma: Cartref > Diwylliant a Hamdden > Parc Glynllifon > Llyfrgell Bywyd Gwyllt > Planhigion > Rhannau Planhigion

Dail

Dail Rhedyn
Dail Rhedyn

Gwaith dail yw gwneud bwyd ar gyfer y planhigyn! Mae'n rhaid i blanhigion gael maeth (bwyd) er mwyn iddynt dyfu'n iach

Mae yna ddeunydd gwyrdd yn y dail a elwir yn gloroffyl. Mae'r cloroffyl yn defnyddio golau'r haul i droi dŵr a charbon deuocsid (sef nwy o'r aer) yn fwyd ac ocsigen. Ffotosynthesis yw'r enw ar y broses yma.

Er mwyn cael digon o olau, sylwch fod planhigion yn troi eu dail tuag at yr haul. Mae hyn yn dangos bod planhigion yn sensitif.

Ebostiwch y dudalen hon at ffrind

Rhaid llenwi pob maes â *


Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]