Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Planhigion Coedwig Glynllifon

Glydlus Coch
Glydlus Coch

Ceir llawer o wahanol fathau o blanhigion yn tyfu ym Mharc Glynllifon megis coed, llwyni, blodau, gweiriau, mwsoglau a rhedynnau.

Gallant oll wneud eu bwyd eu hunain gan ddefnyddio eu dail gwyrdd, gallant hefyd gymryd dŵr o'r tir drwy eu gwreiddiau a chreu planhigion o'r newydd (atgenhedlu). Yn wir mae planhigion yn wych!

Darganfyddwch fwy am brosesau bywyd planhigion drwy glicio ar rhannau planhigion a chylchred bywyd planhigyn blodeuol.


Sylwadau am y dudalen hon

Math o sylw:
Rhaid llenwi pob maes sydd wedi ei farcio â *
Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]