Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Beth yw Planhigyn?

Blodau: Dant y Llew
Dant y Llew

Ceir llawer o wahanol fathau o blanhigion yn tyfu ym Mharc Glynllifon megis coed, llwyni, blodau, gweiriau, mwsoglau a rhedynnau.

Gall planhigion wneud eu bwyd eu hunain drwy broses arbennig a elwir yn ffotosynthesis (mae hyn yn digwydd yn y ddeilen).

Fel popeth byw arall, mae planhigion yn atgenhedlu. Maent yn gwneud hyn drwy gynhyrchu hadau neu sborau sy'n tyfu i fod yn blanhigion newydd pan mae'r amser yn iawn.

Mae'r rhan fwyaf o blanhigion yn byd yn blodeuo.

Ebostiwch y dudalen hon at ffrind

Rhaid llenwi pob maes â *


Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]