Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Rydych chi yma: Cartref > Diwylliant a Hamdden > Parc Glynllifon > Amgylchedd > Cynefin

Llannerch

Onnen Frigau Aur gan John Whitehead
Llannerch yn y goedwig

Mewn rhannau o'r goedwig, byddwch yn dod ar draws 'llennyrch' neu flychau rhwng y coed a'r llwyni. Mae'r llennyrch yma yn derbyn llawer o oleuni'r haul.

Ceir blodau gwyllt a gwair yn tyfu mewn llennyrch.

Bydd y blodau gwyllt yn denu gwenyn a gloÿnnod byw yn yr haf.

Mae'r gwair a'r blodau hefyd yn fwyd i famaliaid fel cwningod.

Yn aml bydd wardeniaid y Parc yn torri gwair y llennyrch i'w gadw'n fychan.

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]