Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Pinwydden Chile (Araucaria Araucana)

Pinwydden Chile neu'r Goden Fwnci gan John Whitehead
Pinwydden Chile neu'r Goden Fwnci gan John Whitehead

Daeth Archibald Menzies â'r rhywogaeth yma i Brydain o Chile yn 1795. Roedd ei hedrychiad anghyffredin yn boblogaidd iawn yn oes Fictoria. Mae'r goeden yn perthyn i deulu cyntefig yr Araucariaceae, sydd â ffosiliau yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Triasig.

Mae gan y binwydden Chile fwyaf yng Nglynllifon foncyff sy'n mesur 3.38m o amgylch ei waelod ac mae'n ymdebygu i droed deinosor! Mae rhodfa hynod o binwydd Chile yng Ngerddi a Gardd Goed Woodstock yn Swydd Kilkenny sydd wedi gefeillio â Pharc Glynllifon ers 2003.

 

 

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]