Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Derwen Dail Bambŵ (Quercus Myrsinifolia)

Derwen Dail Bambw gan John Whitehead
Derwen Dail Bambw gan John Whitehead

Derwen fythwyrdd fechan a phrin o Tsieina a Siapan yw'r Dderwen Deilen Bambŵ. Mae'r dail newydd yn goch tywyll, a'u siâp yn cael ei gofnodi yn hen enw gwyddonol y goeden - Quercus bambusifolia.

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]