Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Poplysen Lombardi Euraidd (Populus Nigra)

Poplysen Lombardi Euraidd gan John Whitehead
Poplysen Lombardi Euraidd gan John Whitehead

Math eurddail o'r Boplysen Lombardi Eidalaidd sydd yn tyfu'n unionsyth yw hon. Fe'i magwyd yn Surrey, Lloegr ac fe'i plannwyd yng Nglynllifon yn 2003.

 

 

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]