Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Afal Ynys Enlli (Malus Domestica)

Afal Ynys Enlli gan John Whitehead
Afal Ynys Enlli gan John Whitehead

Pan ei hail ddarganfuwyd ar Ynys Enlli yn y flwyddyn 2000, Afal Ynys Enlli oedd y goeden afal brinnaf yn y byd. Roedd teulu Plas Glynllifon yn berchen ar Enlli am flynyddoedd ac yno mae'r 3ydd Arglwydd Newborough wedi ei gladdu.

 

 

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]