Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Bedwen Arian (Betula Pendula)

Coeden Bedwen Arian
Bedwen Arian

Coeden gynhenid hardd yw hon, gyda'i rhisgl arian-wyn. Fe ddefnyddid ei brigau ystwyth i wneud ysgubau bedw ac roedd ffatri ysgubau ym Mhenygroes. Mae beirdd yn galw hon yn 'Ferch y Coedlannau' oherwydd ei ffurf osgeiddig.

 

 


Sylwadau am y dudalen hon

Math o sylw:
Rhaid llenwi pob maes sydd wedi ei farcio â *
Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]