Skip to main content Skip to navigation
Cyngor Gwynedd Council
English
Modiwl Addysg Parc Glynllifon
Modiwl Addysg Parc Glynllifon

Cnocell Fraith Fwyaf

Grŵp:
Adar

Ffeithiau Ffynci:
Hyd: 22cm - 23cm

  • Mae'r gnocell fraith fwyaf yn ddu a gwyn gyda darn coch llachar o dan y gynffon.  Mae gan y gnocell wryw ddarn coch ar gefn y pen hefyd.
  • Mae'r gnocell fraith fwyaf yn chwilio am fwyd drwy sboncian i fyny boncyffion coed a churo'n gadarn ar y rhisgl gyda'i phig gref i wneud tyllau.  Mae'n gallu dal pryfed sy'n cuddio o dan y rhisgl gyda'i thafod hir gludiog!
  • Ni chânt eu gweld yn aml ar y ddaear.  
  • Er mwyn gwneud nyth, mae'n gwneud twll mewn boncyff coeden gan ddefnyddio'i phig finiog.  Yn ystod mis Mai neu Fehefin, mae'r gnocell fenyw yn dodwy rhwng 4 a 7 o wyau yn y nyth.
  • Mae galwad yr aderyn yn swnio fel 'cic cic' uchel . Maen nhw hefyd yn defnyddio'u pigau i guro'n drwm ar foncyffion coed marw i amddiffyn eu tiriogaeth rhag tresmaswyr.

Beth maen nhw'n ei fwyta?
Pryfed, yn enwedig chwilod a'u larfâu, neu weithiau mêl a chynrhon gwenyn neu gacwn.

Maen nhw hefyd yn bwyta ffrwythau, hadau a chnau.  Maen nhw'n morthwylio cnau a chonau gyda'u pig nes eu bod yn agor.  

Ambell waith, mae'r Gnocell Fraith Fwyaf yn cymryd wyau a chywion o nythod adar llai.

Beth sy'n eu bwyta nhw?
Nid yw Cnocellau'n tueddu i gael niwed gan ysglyfaethwyr.

Pryd allaf i eu gweld?
Drwy'r flwyddyn.

Gweithgaredd Cylchred Bywyd
Gweithgaredd Pethau Byw
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]