Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 
Cyfleoedd am swyddi newydd ym Mangor
Steve Harrold, Y Cynghorydd John Wynn Jones, Sian Lloyd Roberts, David Garland, Yvonne Hughes ac Elizabeth White
Steve Harrold, Y Cynghorydd John Wynn Jones, Sian Lloyd Roberts, David Garland, Yvonne Hughes ac Elizabeth White

Mewn ffair recriwtio ym Mangor yn ddiweddar, cafodd pobl ddi-waith gyfle i ymgeisio am dros 70 o swyddi mewn siop nwyddau cartref, gardd a hamdden newydd.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Neuadd Penrhyn ym Mangor fel rhan o Brosiect Anweithgaredd Economaidd Môn Menai, yn tynnu sylw at amrywiaeth o swyddi siop, warws a rheoli a gweinyddu a fydd ar gael yn y siop The Range, sy’n agor ar Ffordd Caernarfon ar gyrion y ddinas.

Cyngor Gwynedd yw un o’r partneriaid sy’n cefnogi Prosiect Anweithgaredd Economaidd Môn Menai.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, sy’n arwain ar yr Economi a Chymuned yn y Cyngor wrth ei fodd o weld y ffair recriwtio’n cael ei chynnal ym Mangor:

“Fel Cyngor, rydan ni wedi ymrwymo i gydweithio’n agos efo’n partneriaid i ddatblygu cyfleoedd newydd am swyddi o fewn y sir. Rydan ni’n benderfynol o godi gobeithion a helpu pobl i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd am waith a hyfforddiant sydd ar gael yn lleol.

“Mi wnaeth y ffair recriwtio, a gafodd ei threfnu mewn partneriaeth efo Jobcentre Plus, roi cyfle gwych i bobl leol sydd allan o waith ar hyn o bryd chwilio am gyfle i ymuno â marchnad lafur Gwynedd fel y gallan nhw ddatblygu eu sgiliau a’u profiad a chodi eu hyder.”

Mae Prosiect Anweithgaredd Economaidd Môn Menai, a gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn 2009, yn dod ag amrywiaeth helaeth o sefydliadau ynghyd i weithio mewn partneriaeth i helpu pobl leol sy’n byw yn ardal Menai o Wynedd a Môn i ddod yn ôl i waith, hyfforddiant a gwirfoddoli.

Mae Sefydliadau sy’n rhan o Brosiect Anweithgaredd Economaidd Môn Menai yn cynnwys: Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Fôn, Jobcentre Plus, Gyrfa Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Groundwork, Medrwn Môn, Mantell Gwynedd, Cymunedau’n Gyntaf, Menter Môn, Coleg Menai a Choleg Harlech.


Ebostiwch y dudalen hon at ffrind - New job opportunities in Bangor

Atebwch bob cwestiwn sydd â *
Diweddarwyd: 01/03/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]