Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Chwefror
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Chwefror |
 
Gweithlu’r dyfodol yn dangos eu doniau creadigol
Gweithdu diwydiannau creadigol
Gweithdu diwydiannau creadigol

Bu disgyblion o ysgolion uwchradd ar draws Wynedd yn dangos eu doniau creadigol yn ddiweddar trwy’r fenter Llwyddo’n Lleol. Mae’r fenter yn amlygu’r gwahanol gyfleoedd gyrfa a busnes sydd o fewn y pum sector twf yng Ngwynedd, gan gynnwys y Diwydiannau Creadigol.

Mae Digwyddiadau’r Sector Twf yn rhan o brosiect £3.8 miliwn Llwyddo’n Lleol, sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Raglen Gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear a’r Rhwydwaith 14-19. Ei nod yw helpu pobl ifanc 11-19 oed i ddatblygu eu sgiliau menter ac i ddysgu am y sectorau twf yng Ngwynedd.

Gwahoddwyd Cyfle, cwmni hyfforddiant ar gyfer diwydiannau’r cyfryngau creadigol yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth gyda Llwyddo’n Lleol i drefnu gweithdai ymarferol a gafodd eu cynnal gan bobl leol sy’n gweithio yn y sector. Bu disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol y Moelwyn ac Ysgol y Gader yn cymryd rhan yn y diwrnod yn Galeri Caernarfon.

Trwy gyfers o weithgareddau a chyflwyniadau ymarferol amlygwyd y cyfleoedd cyflogaeth a hunangyflogaeth mae’r diwydiannau creadigol yn ei gynnig yn lleol i’r disgyblion ar gyfer y dyfodol.

Meddai Lowri Jones, Cydlynydd Project Llwyddo’n Lleol: “Mae’r diwydiant creadigol yn helaeth. Mae animeiddio, gemau cyfrifiaduron, ffasiwn, a thudalennau gwe i gyd yn rhan o’r sector dynamig hwn sy’n symud yn gyflym.

“Cafodd y disgyblion gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn canolbwyntio ar ochr dechnolegol y diwydiannau creadigol - theatr a goleuo, defnyddio camera, golygu a sain. Diolch i Skillset, Cyfle a arbenigwyr o’r diwydiant a gymerodd ran yn y diwrnod ac am rannu eu gwybodaeth gyda’r disgyblion.”

Ychwanegodd Shan Jones o Cyfle: “Mae ein gwaith gyda phobl ifanc trwy gyfrwng prosiectau fel hyn, yn dangos ein hymroddiad i ddarparu sgiliau a chyfleoedd sy’n realistig i ddyfodol y diwydiannau creadigol, a’r opsiynau gyrfa y gallant eu cynnig i bobl ifanc. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld rhai o’r bobl ifanc hyn yn gweithio yn y diwydiannau creadigol, ac o bosib yn mynychu cyrsiau Cyfle yn y dyfodol.”


Ebostiwch y dudalen hon at ffrind - Gweithlu’r dyfodol yn dangos eu doniau creadigol

Atebwch bob cwestiwn sydd â *
Diweddarwyd: 27/02/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]