Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 
Gostyngiadau eraill / eithriadau

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais am ostyngiad Treth Cyngor.

Am eglurhad llawn o'r gostyngiadau Treth Cyngor sydd ar gael, ewch i'r dudalen Pwy sy'n derbyn gostyngiad?

I weld os yw eich eiddo chi yn eithriedig ewch i'r dudalen Pwy sydd ddim yn talu?

* Gorfodol


(Mae'n bosib y byddwn yn anfon ffurflenni eraill atoch)
 

Ebostiwch y dudalen hon at ffrind - Other discounts / exemptions

Atebwch bob cwestiwn sydd â *
Diweddarwyd: 21/05/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]