Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Addysg a Dysgu > Llyfrgelloedd
 
Llyfrgell deithiol a llyfrgell i'r cartref

Llyfrgell deithiol
Mae'r llyfrgell deithiol yn ymweld â thua 140 o gymunedau Gwynedd yn rheolaidd, ac yn cario amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys: 

  • llyfrau ar gyfer plant ac oedolion 
  • llyfrau print bras
  • llyfrau llafar ar dâp neu CD
  • DVD's ar gael i'w llogi am ffi rhesymol

Er mwyn gweld pa bryd y bydd y llyfrgell deithiol yn ymweld â'ch cymuned chi, cliciwch ar y ddolen isod:

Amserlen Llyfrgell Deithiol Tachwedd 2014 - Ionawr 2015

 

Llyfrgell i'r cartref
Rydym yn cynnig gwasanaeth llyfrgell i'r cartref, mewn achosion ble mae person yn: 

  • dioddef o anawsterau symudedd
  • methu cario eitemau
  • dioddef o salwch tymor hir
  • byw yn bell o fan gwasanaeth llyfrgell (statig neu deithiol)
  • ofalwr llawn-amser.

Gallwch wneud cais ar-lein am y gwasanaeth llyfrgell i'r cartref

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar (01286) 679465 / (01341) 422771 neu drwy anfon e-bost at llyfrgell@gwynedd.gov.uk

 


Sylwadau am y dudalen hon - Mobile library and home library service

Math o sylw:Os oes gennych chi ymholiad neu sylw cyffredinol am Gyngor Gwynedd neu am wasanaethau'r Cyngor defnyddiwch ein Ffurflen Ymholiadau.

Rhaid llenwi pob maes sydd wedi ei farcio â *
Diweddarwyd: 11/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]