Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Budd-daliadau a Chyngor > Budd-dal Tai a Chynllun Gostyngiad Treth Cyngor > Budd-dal Tai a Lwfans Tai Lleol
 
Budd-dal Tai a Lwfans Tai Lleol

Mae budd-dal tai yn fudd-dal gwladol sydd wedi ei gynllunio i'ch cynorthwyo i dalu eich rhent os ydych ar incwm isel. Yn ddibynnol ar eich incwm a'ch amgylchiadau, gall y Cyngor gyfrannu hyd at 100% tuag at eich rhent.


Lwfans Tai Lleol

Mae'r Lwfans Tai Lleol yn ffordd o gyfrifo ceisiadau newydd ar gyfer Budd-dal Tai i denantiaid sy'n rhentu eiddo gan landlord preifat. Mae pob tenant newydd a rhai tenantiaid sydd â newidiadau yn eu hamgylchiadau ers Ebrill 2008 yn cael eu talu o dan y gyfundrefn Lwfans Tai Lleol.

Os ydych yn byw mewn eiddo i'r Cyngor neu dai cymdeithasol eraill, nid ydych yn gymwys i dderbyn Lwfans Tai Lleol.

Ar y tudalennau hyn mae gwybodaeth am Lwfans Tai Lleol ar gyfer tenantiaid a landlordiaid preifat. Cliciwch ar y penawdau ar y chwith am ragor o fanylion.

Os oes gennych gwestiynau pellach am y Lwfans Tai Lleol, cysylltwch â'r Cyngor drwy ffonio 01286 682689 neu anfonwch e-bost i LTL@gwynedd.gov.uk 


Sylwadau am y dudalen hon - Housing benefit and Local Housing Allowance (LHA)

Math o sylw:Os oes gennych chi ymholiad neu sylw cyffredinol am Gyngor Gwynedd neu am wasanaethau'r Cyngor defnyddiwch ein Ffurflen Ymholiadau.

Rhaid llenwi pob maes sydd wedi ei farcio â *
Diweddarwyd: 22/10/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]