Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2012 > Ionawr
 

Ionawr

Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Cyfle i ennill iPad wrth ymuno â’ch llyfrgell leol

27/1/2012
Mae llyfrgelloedd ar draws gogledd Cymru yn cyflwyno cardiau ffyddlondeb fel rhan o ymgyrch newydd ‘Dy Lyfrgell’ sydd â’r bwriad o ddenu mwy o bobl i’r llyfrgell i fenthyg llyfrau. Mae’r ymgyrch yn ......
 

Dysgu am olrhain hanes teulu

27/1/2012
Ydych chi’n perthyn i Dywysogion Gwynedd, neu’n tarddu o linach o ddihirod? Dyma gyfle gwych i gael dysgu mwy am lunio eich cart achau eich hun wrth i Wasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd gynnal ......
 

Gwahardd gwerthu tybaco o beiriannau

27/1/2012
Bydd gwaharddiad ar werthu sigarets o beiriannu gwerthu yn dod i rym yng Nghymru ar 1 Chwefror 2012. Cafodd gwaharddiad tebyg ei gyflwyno yn Lloegr mis Hydref y llynedd.
 

Aur i dwristiaeth Gwynedd

24/1/2012
Mae cyfanswm o 24 ddarparwyr llety yng Ngwynedd yn dathlu’r newyddion eu bod yn derbyn gwobr aur yng ngwobrau twristiaeth diweddar Croeso Cymru 2012. Nod y wobr aur yw gwobrwyo ansawdd eithriadol a ......
 

Galw am artistiaid

24/1/2012
Mae Helfa Gelf yn chwilio am artistiaid i gymryd rhan yn nigwyddiad stiwdios agored 2012. Mae'r digwyddiad yn agored i artistiaid a chrefftwyr ledled y rhanbarth. Mae hwn yn gyfle gwych i artistiaid ......
 

Buddsoddi yng nghyfleusterau traeth Morfa Bychan

20/1/2012
Mae prosiect gwerth £250,000 i ail adeiladu toiledau newydd ger traeth Morfa Bychan ar fin dechrau yn y misoedd nesaf ar ôl derbyn caniatâd cynllunio yn ddiweddar.
 

Hyfforddiant i ddiwydiant celfyddydol Gwynedd

20/1/2012
Mewn partneriaeth newydd cyffrous, bydd Cyfle – y cwmni hyfforddi ar gyfer diwydiannau creadigol - yn cydweithio gyda Chyngor Gwynedd a Fforwm Celfyddydau Gwynedd ar ddarparu rhaglen o hyfforddiant ......
 

Mentrwch i’r dŵr gyda Menter Nofio am Ddim 60+

20/1/2012
Os ydych yn 60 oed neu’n hŷn ac yn awyddus i roi cynnig ar rywbeth newydd, yna mae gan y ‘Fenter Nofio am Ddim’ rywbeth i’w gynnig i chi. Mae’r fenter yn un cenedlaethol sy’n cael ei ariannu gan ......
 

Balchder Bangor yn amlygu problemau baw ci

19/1/2012
Mae Cyngor Gwynedd, un o bartneriaid Balchder Bangor, wedi cynyddu presenoldeb swyddogion gorfodaeth stryd mewn rhannau o Fangor, yn dilyn pryderon am nifer fechan o berchnogion cŵn anghyfrifol sy’n ......
 

Seren aur i wasanaethau maethu Gwynedd

19/1/2012
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd wedi derbyn adroddiad clodwiw gan arolygwyr cenedlaethol yn dilyn arolwg achlysurol o’r gwasanaeth maethu.
 
Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Diweddarwyd: 26/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]