Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Rhagfyr
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Rhagfyr |
 

Rhagfyr

Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Cyngor Gwynedd yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal

22/12/2011
Ydych chi’n meddwl gwneud adduned blwyddyn newydd i fod yn fwy heini, ond yn ddim yn siwr lle i ddechrau? Mae clybiau a mudiadau sy’n cynnig gweithgareddau at ddant pawb ar gael yng Ngwynedd - waeth ......
 

Gwobr i Wasanaethau Arbenigol Plant Gwynedd

22/12/2011
Mae Gwasanaethau Arbenigol Plant Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ei anrhydeddu gan Brif Weinidog Cymru am dorri cwys newydd drwy hyrwyddo gwell cydweithio rhwng ......
 

Canolfan Hamdden Arfon yn dathlu 30 mlynedd

20/12/2011
Ym mis Ionawr bydd Canolfan Hamdden Arfon, Caernarfon yn dathlu 30 mlynedd ers ei hagoriad swyddogol ar 16 Ionawr 1982.
 

Celf yn dda i'ch iechyd

20/12/2011
Bydd dwy arddangosfa yn cael eu cynnal ochr yn ochr â'i gilydd yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor yn y flwyddyn newydd. Bydd yr agoriad swyddogol yn cael ei gynnal nos Wener, 13 Ionawr a bydd ......
 

Gwobr genedlaethol i ganolfan hamdden Plas Ffrancon

20/12/2011
Mae un o ganolfannau hamdden Cyngor Gwynedd wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar ar ôl derbyn gwobr am safon y gwasanaeth mae’n ei ddarparu i’r cyhoedd.
 

Gwnewch ddefnydd o’ch llyfrgell leol yn y flwyddyn newydd

19/12/2011
Bydd Gwasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgyrch yn ystod mis Ionawr 2012 lle bydd cyfle i fenthyg DVD yn rhad ac am ddim, felly beth am wneud adduned blwyddyn newydd i ddefnyddio eich ......
 

Rhannu'r neges Nadolig am beidio yfed a gyrru

19/12/2011
I atgoffa’r cyhoedd am beryglon ac effeithiau yfed tra dan ddylanwad alcohol, mae Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Mon wedi cynhyrchu matiau cwrw tymhorol sy’n cael eu dosbarthu ar draws yr ardal.
 

Heulwen ar hyd y glennydd yn cynhyrchu trydan

16/12/2011
Mae Ysgol Crud y Werin, Aberdaron bellach yn gallu creu ei thrydan ei hun wedi i 15 o baneli haul gael eu gosod ar do yr ysgol fel rhan o gynlluniau amgylcheddol Cyngor Gwynedd.
 

Ad-drefnu addysg yn nalgylch y Gader

15/12/2011
Mae cynghorwyr Gwynedd wedi pleidleisio i adrefnu addysg yn nwyrain dalgylch y Gader mewn penderfyniad fydd yn arwain at fuddsoddiad o £1.6 miliwn yn ysgolion y dalgylch.
 

Byddwch yn wyliadwrus o werthwyr pysgod o ddrws i ddrws

15/12/2011
Mae Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru yn rhybuddio’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o werthwyr pysgod sy’n mynd o gwmpas yn ceisio gwerthu gwerth cannoedd o bunnoedd o ......
 
Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Diweddarwyd: 23/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]