Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Rhagfyr

Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Cyngor Gwynedd yn cefnogi pwerau deddfu llawn i’r Cynulliad

23/12/2010
Mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu yn unfrydol i gefnogi pwerau deddfu llawn o fewn yr adrannau sydd wedi eu datganoli, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 

Cymrwch ofal dros y ‘Dolig

22/12/2010
Neges ar ran Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLDP) Gwynedd a Môn a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 

Cynllun mesuryddion ynni llyfrgelloedd Gwynedd

22/12/2010
Nid llyfrau yn unig sydd i’w benthyg o’ch llyfrgell leol y dyddiau yma - mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd, mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Amgylcheddol Gwynedd, yn cynnig mesurydd ynni OWL ......
 

Ad-drefnu addysg dalgylch y Berwyn – ymgynghoriad statudol

21/12/2010
Mae cyfnod o ymgynghoriad statudol yn cael ei gynnal yn nalgylch y Berwyn ar hyn o bryd ar addysg yn y dalgylch. Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal hyd 4 Chwefror 2011.
 

Cyngor yn cynnig gwobr i bobl ifanc Gwynedd

21/12/2010
Mae Cyngor Gwynedd wedi ennill yr hawl i weinyddu un o wobrau pwysicaf y wlad sydd yn gweithio i wella datblygiad personol pobl ifanc o bob cefndir yn y sir.
 

Gwaith cynnal a chadw ar bwll nofio Canolfan Hamdden Glaslyn

21/12/2010
Mae gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar hyn o bryd ar Ganolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog.
 

Cymeradwyo Strategaeth Arbedion Cyngor Gwynedd

20/12/2010
Mae Cyngor Gwynedd wedi cwblhau ei strategaeth i ddelio gyda’r diffyg ariannol o £40 miliwn y bydd yn ei wynebu dros y pedair blynedd nesaf.
 

Adrefnu ysgolion yn nalgylch Tywyn

16/12/2010
Mae cynghorwyr Gwynedd wedi wedi cefnogi argymhellion i adrefnu ysgolion yn nalgylch Tywyn mewn cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 16 Rhagfyr 2010.
 

Gwastraff bwyd dros gyfnod y Nadolig

16/12/2010
Mae’n anochel y byddwn i gyd yn prynu mwy o fwyd nag arfer dros gyfnod y Nadolig - ond mae Tîm Rheoli Gwastraff Cyngor Gwynedd yn galw ar bobl i beidio gadael i dymor y dathlu troi i fod yn dymor y ......
 

Neges Nadolig Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd

15/12/2010
Gyda thymor y Nadolig bellach wedi ein cyrraedd, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd am atgoffa trigolion lleol o’r camau i’w cymryd er mwyn sicrhau eich bod yn cael amser diogel a'ch bod ......
 
Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Diweddarwyd: 24/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]