Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Gorffennaf
 

Gorffennaf

Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Annog Eisteddfodwyr i ymuno ymgyrch ailgylchu

3/8/2009
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn argoeli i fod yr ŵyl wyrddaf eto. Bydd tîm ailgylchu Cyngor Gwynedd a disgyblion o Ysgol y Berwyn, Y Bala allan Faes yr Eisteddfod yn annog cymaint o bobl â ......
 

Lansio hunaniaith ar faes yr Eisteddfod

3/8/2009
Am 10 o’r gloch, bore Gwener, 7 Awst 2009, ar stondin hunaniaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau 2009 bydd enw a brand newydd ar gyfer hyrwyddo a chefnogi’r iaith Gymraeg yng ......
 

Croesawu Eisteddfodwyr i Wynedd

31/7/2009
Ardal Y Bala fydd calon Cymru’r wythnos nesaf pan fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn y dref.
 

Dweud eich dweud am Werthoedd Cyngor Gwynedd

31/7/2009
Mae credoau a gwerthoedd clir yn allweddol i sicrhau fod y Cyngor yn gweithredu’n effeithlon. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y sefyllfa ariannol heriol sy’n wynebu Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd.
 

Gwedd newydd i finiau Gwynedd

31/7/2009
Fydd dim esgus gan bobl dros ollwng ysbwriel ar strydoedd Gwynedd wedi cyflwyno biniau newydd sbon drwy’r sir.
 

Hwb i fusnesau Gwynedd

28/7/2009
Mae cronfa newydd wedi ei lansio fydd yn helpu twf busnes yng Ngwynedd.
 

Cefnogaeth i chwaraeon yng Ngwynedd

27/7/2009
O chwaraeon traddodiadol fel hoci a phêl-droed i rywbeth ychydig yn fwy anghyffredin fel syrffio a chanŵio - bydd mwy o gyfle nag erioed i bobl Gwynedd gymryd rhan mewn chwaraeon, diolch i hwb o ......
 

Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau

27/7/2009
Rhwng 1 a 8 Awst, bydd Cyngor Gwynedd wedi ymgartrefu ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala. Beth am ddod draw i’n gweld ni? Bydd ein stondin (rhif 496 -499) yn ffenest siop i’r holl ......
 

Ieuenctid Gwynedd yn dilyn y ddraig

27/7/2009
Roedd pedwar o bobl ifanc Gwynedd yn cymryd rhan mewn cynhadledd yng Nghaerdydd yn ddiweddar er mwyn sicrhau fod lleisiau plant a phobl ifanc y sir yn cael llwyfan cenedlaethol.
 

Prif Weithredwr newydd i Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig

27/7/2009
Mae prif weithredwr newydd wedi cael ei benodi ar gyfer y corff a sefydlwyd i reoli tai cymdeithasol Gwynedd.
 
Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Diweddarwyd: 27/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]