Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Mawrth

Tudalennau(4) : 1 2 3 4 >>

Cymorth ar gael i Lwyddo yng Ngwynedd

31/3/2009
Ar ôl cynorthwyo mwy na 100 o bobl ifanc i sefydlu busnes neu beilota syniad am fenter dros y tair blynedd diwethaf, mae bwrsariaeth Llwyddo’n Lleol yn dod i ben yn ei ffurf bresennol.
 

Gwefan newydd i bobl ifanc Gwynedd yn fyw

31/3/2009
Lansiwyd gwefan newydd ar gyfer plant, pobl ifanc a teuluoedd Gwynedd a fydd yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar nifer o bynciau megis iechyd a lles neu weithgareddau a gwasanaethau.
 

Iechyd da a chreadigrwydd gan Gyngor Gwynedd

31/3/2009
Mae Tŷ Newydd, Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol, ac Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth ar gyfer datblygu cynllun ysgrifennu mewn gofal iechyd.
 

Tenantiaid cyngor yn pleidleisio o blaid trosglwyddo

31/3/2009
Trosglwyddo tai i Gartrefi Cymunedol Gwynedd - dyna benderfyniad tenantiaid Cyngor Gwynedd mewn pleidlais a ddaeth i ben heddiw (31 Mawrth).
 

Ymgyrch ‘Deg i’w Blasu’ – Cymorth i ddod o hyd i lyfr da

31/3/2009
Gan ei bod yn anodd dod o hyd i lyfr da weithiau, penderfynodd Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd gynnal cystadleuaeth arbennig a fyddai’n annog defnyddwyr llyfrgelloedd Gwynedd i ddarllen ......
 

Blas am antur yn hwb i’r economi

30/3/2009
Twristiaeth yw un o brif ddiwydiannau Gwynedd, a bydd sioe farchnata enfawr yn gyfle gwych i ddosbarthu llyfryn gweithgareddau newydd Eryri Mynyddoedd a Môr a fydd yn gyfle gwych i roi hwb i’r ......
 

Adeiladu dyfodol llewyrchus i Abermaw

27/3/2009
Mae cymuned leol Abermaw ar ei hennill wedi i Gyngor Gwynedd adolygu’r holl adeiladau y mae’n ei berchen yn y dref. Drwy wneud hyn, y nod ydy gwella’r adnoddau ar gyfer darparu gwasanaethau a gwneud ......
 

Gwibdaith Llwyddo yng Ngwynedd

27/3/2009
Sbarduno mentergarwch ac arloesiad mewn cymunedau gwledig ar hyd a lled Gwynedd. Dyna fwriad cynllun arloesol newydd “Llwyddo yng Ngwynedd” a fydd yn cynnig cyfleon unigryw i fusnesau, teuluoedd ......
 

Asesu budd uwchraddio Rheilffordd Dyffryn Conwy

23/3/2009
Mae Cyngor Gwynedd mewn partneriaeth gydag Adran Economi a Thrafnidiaeth y Cynulliad, wedi comisiynu Atkins fel ymgynghorwyr cludiant i asesu’r galw a’r buddion posib yn deillio o gludo nwyddau ac ......
 

Dyddiau olaf pleidlais tai

23/3/2009
Defnyddiwch eich pleidlais – dyna’r neges gan Gyngor Gwynedd yn yr wythnos olaf o bleidleisio ar y cynnig i drosglwyddo stoc tai’r Cyngor i Gartrefi Cymunedol Gwynedd.
 
Tudalennau(4) : 1 2 3 4 >>

Diweddarwyd: 22/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]