Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ionawr
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Ionawr |
 

Ionawr

Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Gwynedd a Môn yn taro tant

30/1/2009
Mae Band Chwyth Symffonig Gwynedd a Môn wedi dangos eu doniau yng Ngŵyl Ranbarthol Bandiau Cyngerdd Cenedlaethol yn Bradford drwy ennill y wobr aur.
 

Hwyl chwaraeon ar gyfer pobl â nam ar y golwg

30/1/2009
Bydd diwrnod blasu chwaraeon hwyliog a fydd ar agor i drigolion gogledd Cymru sydd â nam ar y golwg yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Maes Glas ym Mangor ddydd Sadwrn, 7 Chwefror (12-5pm).
 

Gwynedd yn gwella gwasanaethau ar adeg anodd

29/1/2009
Mae Cyngor Gwynedd wedi adeiladu sylfaen gref fel y gall barhau i wella gwasanaethau er budd trigolion y sir.
 

Ffordd yr A470 ger Dolgellau ar gau dros dro

27/1/2009
Bydd ffordd yr A470, i’r de o Ddolgellau, rhwng tŷ bwyta’r Little Chef a chyffordd y B4416 ger Brithdir, ar gau dros dro ar ddydd Sul, 1 Chwefror 2009 rhwng 7am a 9am.
 

Pecyn ariannu wedi’i sicrhau ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

27/1/2009
Mae dyfodol Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor wedi ei sicrhau am y tair blynedd nesaf yn dilyn cytundeb rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor.
 

Pwll Nofio Bangor wedi ail-agor

27/1/2009
Yn dilyn gwaith diheintio trylwyr yn y system cawodydd, mae Pwll Nofio Bangor wedi ail-agor heddiw i’r cyhoedd (27 Ionawr).
 

Menter gymdeithasol yn dathlu carreg filltir

26/1/2009
Mae menter sy’n batrwm ar gyfer mentrau cynhwysiad cymdeithasol ledled y byd yn paratoi i ddathlu chwarter canrif eleni.
 

Arddangosfa tai Cyngor Gwynedd yn cyrraedd Tremadog

23/1/2009
Mae tenantiaid Cyngor Gwynedd yn cael eu gwahodd i ymweld â thŷ arddangos Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) newydd fydd yn agor yn Nhremadog yr wythnos hon.
 

Cyfle olaf i denantiaid ardal Bangor weld arddangosfa tai Cyngor Gwynedd

23/1/2009
Mae tenantiaid Cyngor Gwynedd yn cael eu gwahodd i ymweld â thŷ arddangos Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) newydd fydd yn agor ym Mangor ar ddydd Mercher, 4 Chwefror.
 

Cyfle olaf i weld arddangosfa tai Cyngor Gwynedd

23/1/2009
Mae tenantiaid Cyngor Gwynedd yn cael eu gwahodd i ymweld â thŷ arddangos Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) newydd fydd yn agor yn Bontnewydd ar 3 Chwefror.
 
Tudalennau(3) : 1 2 3 >>

Diweddarwyd: 28/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]