Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2008 > Hydref
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Hydref |
 

Hydref

Tudalennau(4) : 1 2 3 4 >>

Cyfle i ddweud eich dweud am ofal plant yng Ngwynedd

4/11/2008
Mae canfod gofal plant addas yn un o’r materion pwysicaf sy’n wynebu rhieni’r 21ain Ganrif, ac er mwyn sicrhau fod y ddarpariaeth sydd ar gael yma yng Ngwynedd yn cwrdd â’r angen yn lleol mae ......
 

Adeiladu i’r dyfodol – trigolion Y Bala yn dweud eu dweud

29/10/2008
Bu mwy na 180 o drigolion o ardal Y Bala draw mewn arddangosfa unigryw yn y dref yn ddiweddar er mwyn gweld manylion am ddatblygiad gwerth sawl miliwn i ddatblygu gwasanaethau preswyl newydd a fydd ......
 

Dysg a dawn artistiaid Gwynedd

29/10/2008
Mae cynnig arall i artistiaid Gwynedd fanteisio ar gyfle all newid eu gyrfa am byth.
 

Iechyd da Gwynedd

29/10/2008
Bydd Gwynedd yn rhan o ymgyrch genedlaethol i hybu ffordd iach o fyw yn ystod mis Tachwedd (2 a 8 Tachwedd) fel rhan o Wythnos Byw’n Iach sy’n cael ei drefnu gan gan Lywodraeth y Cynulliad.
 

Mae’r gist ar agor i grwpiau cymunedol Gwynedd

28/10/2008
Mae grwpiau cymunedol a gwirfoddol ledled Gwynedd wedi elwa ar gymorth ariannol sydd ar gael iddynt ddatblygu cynlluniau sydd o fudd i’w hardaloedd lleol, diolch i gronfeydd Cist Cymunedol Gwynedd.
 

Sesiynau celf ym Mlaenau Ffestiniog

27/10/2008
Cynhelir sesiynau celf arbennig sy’n gyfle i fabanod a phlant bychan tair blwydd oed ac iau i feithrin eu creadigrwydd.
 

Yn y ffrâm - arddangosfa newydd yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

27/10/2008
Bydd arddangosfa newydd yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn dathlu talentau celfyddydol o Ben Llŷn i Benllyn.
 

Stŵr yn y dŵr dros gyfnod y gwyliau

22/10/2008
Peidiwch a phoeni am gostau byw chwyddedig wrth chwilio am rywbeth i ddifyrru’r plant dros wyliau’r hanner tymor yr wythnos nesaf - cymerwch fantais o gynllun nofio am ddim i bobl ifanc yng ......
 

Cynghorydd yn gwella sgiliau Cymraeg

21/10/2008
Mae un o gynghorwyr mwyaf newydd Cyngor Gwynedd wedi mynychu cwrs dysgu Cymraeg yng Nghanolfan Iaith a Threftadaeth Cymru yn Nant Gwrtheyrn.
 

Ffyrdd ar gau dros dro ar Noson Tân Gwyllt

21/10/2008
Oherwydd arddangosfa tân gwyllt ar nos Fercher, 5 Tachwedd, bydd y ffyrdd canlynol ar gau i holl gerbydau dros dro:
 
Tudalennau(4) : 1 2 3 4 >>

Diweddarwyd: 26/11/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]